گوگل

در یک نگاه میتوان گوگل را یک شرکت چند رسانه ای قلم داد کرد که در زمینه های مختلف فعالیت مینماید. این شرکت آمریکایی بزرگ یکی از معتبرترین موتورهای جستجو در دنیا را طراحی و راه اندازی نموده است که هر شرکتی سایت خود را بر مبنای الگوریتم های مختلف این موتور طراحی و هدایت مینمایند که در نهایت موجب به امتیازدهی گوگل در موتور جستجو میشود.

همجنان این شرکت برای مدیریت داده های خود در دنیا، دارای 70 مرکز در 40 کشور در سراسر جهان میباشد.

 

دکمه بازگشت به بالا